Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1.2.2009

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
3. DODACÍ LHůTY
4. CENA A ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ
5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - REKLAMACE
6. ZÁRUČNÍ LHůTA
7. STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY
8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJů
9. POPIS PRODUKTU
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Internetový obchod www.identifikačníznámky.cz je provozován Fa. Kamila Dluhošová, IČ 702 54 753 (dále jen prodávající).

Uskutečněním objednávky v tomto internetovém obchodě plně souhlasíte s Obchodními podmínkami pro dodávky zboží. Vztah zákazníka (dále jen kupujícího) a prodávajícího se řídí ustanoveními § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Internetový obchod nabízí vojenské identifikační známky s ražbou (dále jen zboží), vyrobené dle vyplněné předlohy zákazníkem.

Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží a služba, je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího zaslané elektronicky formou vyplnění objednávkového formuláře. K potvrzení objednávky dochází elektronicky po přijetí objednávkového formuláře (dále jen Potvrzení objednávky).

 

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • zboží dle objednávky, naražené přesně dle vyplněné předlohy


Ceny zboží jsou uvedené na internetových stránkách www.identifikačníznámky.cz. Pro stanovení výše kupní ceny zboží je rozhodná cena zboží v okamžiku objednání. Uvedené ceny na stránkách jsou konečné, k ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Prodávající je oprávněn ke změně cen zboží, nikoli však se zpětnou účinností.

Faktura-pokladní doklad vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a potvrzením o uzavření kupní smlouvy, je dodáván společně se zbožím.

 

3. DODACÍ LHůTY

Dodací lhůta začíná běžet ode dne Potvrzení objednávky.

 • Provozovatel se zavazuje zboží expedovat během 2-3 pracovních dnů, většina objednávek je však expedována již následující pracovní den.
 • Vyjímkou jsou hromadné ražby turistickým oddílům, školám, klubům, ve větším počtu nad 10ks, v tomto případě si prodávající vyhrazuje právo na delší dodací lhůtu dle objednaného počtu, kterou individuálně dohodne se zákazníkem emailem popř. telefonicky.
 • V případě že je zboží určeno jako dárek, či je třeba jej doručit do druhého dne, neváhejte nás kontaktovat, nejlépe telefonicky, rádi Vám vyhovíme.
 • V případě platby zboží bankovním převodem je zboží odesláno po připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

 

4. CENA A ZPÚSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zasílání zajišťuje prodávající na území České a Slovenské republiky prostřednictvím České pošty. Česká pošta doručuje zásilky po ČR během 1-5 pracovních dnů. V případě zasílání do Slovenské Republiky se doručení zásilky pohybuje v rozmězí 7-10 pracovních dnů.

Kupující má možnost objednané zboží vyzvednout také osobně na adresách našich partenských prodejen :

ARMYSHOP - OSTRAVA - Mariánské Hory, 28. října 924 (č.or. 259), tel. 596630617, otevřeno Po-Pá 9-17h

ARMYSHOP - FRÝDEK-MÍSTEK - náměstí Svobody č.3, tel. 558433775, otevřeno Po-Pá 9-17h + So 9-12h

Kupující má možnost v objednávkovém formuláři zvolit způsob úhrady kupní ceny zboží a způsob odeslání zboží. Kupující je povinen zboží od přepravce převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně tyto oznámit přepravci.

Způsob platby, způsob doručení a výše poštovného v ČR:

 • DOBÍRKA DOPORUČENÝ DOPIS : 65,- 
 • DOBÍRKA BALÍK DO RUKY : 125,- 
 • DOBÍRKA BALÍK NA POŠTU : 125,-
 • BANKOVNÍ PŘEVOD DOPORUČENÝ DOPIS : 40,-
 • BANKOVNÍ PŘEVOD BALÍK DO RUKY : 99,-
 • BANKOVNÍ PŘEVOD BALÍK NA POŠTU : 99,-
 • OSOBNÍ PŘEVZETÍ v kamnenné prodejně ( platba při převzetí, pouze cena zboží )

 

Způsob platby, způsob doručení a výše poštovného v SR: 

 • BANKOVNÍM PŘEVODEM předem : 100,- ( doporučený dopis )

 

Balné není účtováno.

Bankovní spojení : č.účtu v České Republice : Raiffeisenbank 3965952001/5500 Název účtu : Kamila Dluhošová . Jako variabilní symbol vždy uvádějte číslo objednávky.

Prodávající zůstává výlučným vlastníkem zboží až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím.
 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - REKLAMACE

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození doručené zásilky se zbožím, je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, každá zásilka je pojištěna. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. Jelikož se jedná o zakázkovou výrobu, lze odstoupit od kupní smlouvy pouze v tom případě, že zboží je vadné - nefunkční, popř. že dodané zboží nesouhlasí s objednávkou, tzn. že kupující obdržel ID známky v jiném barevném provedení popř. s nepřesně naraženými údaji, než původně objednal. V ostatních případech není možné od smlouvy odstoupit. POPIS dodávaného PRODUKTU viz. bod č.9

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé z neodborného používání zboží, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající se zaručuje vyjádřit k reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Oprávněná reklamace zaviněná prodávajícím bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, většinou však již následující pracovní den po obdržení reklamovaného zboží.

O případné reklamaci nás prosím informujte telefonicky a to ještě před odesláním reklamovaného zboží zpět. Součástí zásilky s reklamovaným zbožím musí být popis vady a daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list.

Kontakt pro uplatňování reklamací:

Kamila Dluhošová
Riegrova 857
73801, Frýdek-Místek
Tel.: +420558638206
e-mail: info@identifikacniznamky.cz

Veškeré náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží k prodávajícímu nese kupující ( nezasílejte reklamované zboží na dobírku, nebude převzato ). Náklady spojené s přepravou zboží vzniklé kupujícímu při oprávněné reklamaci, budou po vyřízení reklamace uhrazeny prodávajícím.

 

6. ZÁRUČNÍ LHŮTA

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky. Záruční lhůta činí 2 roky, vstahuje se na vady výrobku, ne na vady způsobné běžným opotřebením.

 

7. STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné stornovat před odesláním zboží, elektronickou poštou nebo telefonicky (prosíme, uveďte číslo Vaší objednávky), a to však nejpozději do 6h rána následujícího pracovního dne, poté jsou již objednávky zařazeny do výroby a storno není možné !

Storno poplatky nejsou neúčtovány.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při prodeji zboží shromažďuje prodávající pouze kontaktní údaje nutné pro odeslání zboží a komunikaci s kupujícím. Tyto údaje nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou dopravců. O změnu osobních údajů nebo jejich vymazání lze požádat osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

9. POPIS PRODUKTU 

ID známky společně s řetízky jsou vyrobeny ze slitiny kovu ( název produktu " stříbrná popř. zlatá " neoznačuje drahý kov, ale barevné provedení ). Řetízky jsou navíc opatřeny pochromovanou úpravou ( má-li zákazník agresivní pot popř. špatnou krev hrozí začernání samotných řetízků, které je v tomto případě vhodné nahradit řetízkem z drahých kovů, které dále nečernají ).

Text na známce je ražen VOJENSKÝM PÍSMEM ( dle zobrazených fotografií u produktů ), které je odlišné oproti běžnému, to proto, aby se znesnadnilo identifikaci při pozorování nepřítelem. Jelikož se jedná o manuální ruční výrobu ( ražbu postupně každého písmenka zvlášť ), není uspořádání písmen a hloubka ražby naprosto dokonale souměrná.  

Každý kus je originál, je nutno počítat s měnšími oděrkami na samotných známkách, které jsou způsobeny při výrobě popř. při samotné ražbě, nejedná se o vadu výrobku a nemá žádný vliv na samotné používání. 
 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasí kupující také s výší ceny objednaného zboží a expedičních a dopravních nákladů.

 

Ve Frýdku-Místku 1.1.2014